משרות עיריית ב-נתיב הל"ה, מחוז ירושלים

Filter results by:
מיון לפי: התאמה - תאריך
25 משרות נמצאו במרחק 50 km מנתיב הל"ה, מחוז ירושלים
לא נמצאו משרות במרחק 25 km מנתיב הל"ה, מחוז ירושלים
עמוד 1 מתוך 25 משרות
עיריית רמת גן
רמת גן, מחוז תל אביב
מס' מכרז: 0293-7695 היחידה: השירות המשפטי תואר המשרה: עו"ד מנהל תחום אזרחי בשירות המשפטי דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג משפטנים מסלול קידום א1-א3 או בחוזה דירוגי...
עיריית חולון
חולון, מחוז תל אביב
תיאור התפקיד: רכז/ת הקהילה אחראי/ת על פיתוח תהליכים קהילתיים במרחב תוך הכרות מעמיקה של המרחב ותושביו והסוגיות המרכזיות המעסיקות אותם. ביצוע מדיניות של מחלקת...
עיריית רמת גן
רמת גן, מחוז תל אביב
מס' המשרה: 0293-7775 דרושים סייעים וסייעות לעבודה במוסדות חינוך, לצורך ליווי תלמידים בתחום הפדגוגי ו/או הרפואי, למשרה על בסיס חודשי ו/או מילוי מקום עפ"י קריאה...
עיריית רמת גן
רמת גן, מחוז תל אביב
מס' המשרה: 0293-6148 היקף המשרה: כ-30 שעות בשבוע (עד 120 שעות בחודש) תיאור התפקיד: סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במוסד המוכר למועצה להשכלה גבוהה או לומדת...
עיריית רמת גן
רמת גן, מחוז תל אביב
מס' מכרז: 0293-7686 היחידה: השירות המשפטי תואר המשרה: עו"ד מנהל תחום בשירות המשפטי - רפרנט לאגף ההנדסה בתחום התכנון והבנייה דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג...
עיריית חולון
חולון, מחוז תל אביב
תיאור התפקיד: בקרה על פרויקטי בינוי בעירייה על כל שלביהם: החל מבדיקות ההיתכנות, דרך תכנון, רישוי, וביצוע ועד לקבלת טופס 4,5 ומסירה, הנגשה וחיזוק מבנים. ניהול...
עיריית רמת גן
רמת גן, מחוז תל אביב
מס' המשרה: 0293-7712 תיאור התפקיד: מענה טלפוני לפניות בשירות המשפטי. עבודת מזכירות ואדמיניסטרציה. היקף המשרה: כ-30 שעות בשבוע (עד 120 שעות בחודש) העבודה...
עיריית רמת גן
רמת גן, מחוז תל אביב
מס' המשרה: 0293-5670 היקף המשרה: כ-30 שעות בשבוע (עד 120 שעות בחודש) תיאור התפקיד: ריכוז ומענה לפניות בפייסבוק העירוני סיוע בפרויקטים שונים קשר רציף עם...
עיריית חולון
חולון, מחוז תל אביב
עיריית חולון מזמינה בזה הצעות מחיר לרכישת זכויותיה... או ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז לפקודת עיריית חולון בסכום המפורט בטבלה שלעיל. את ההצעות, במעטפת...
עיריית רמת גן
רמת גן, מחוז תל אביב
מס' משרה: 0293-7547 היחידה: אגף גזברות תואר המשרה: כלכלן דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג המח"ר 39-41 או בחוזה דירוגי כפוף לאישור היקף העסקה: 100% סוג משרה...