טיפ: הוספת שם העיר בה אתם גרים לתיבת ה"איפה" תציג משרות באזורכם.

עבודות 41 עד 50 מתוך 940

סטודנט או סטודנטית למחלקת תשלומים

Gov.il - ישראל
פה. כושר ארגון. יחסי אנוש טובים. יכולת עבודה בצוות... אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני...

סטודנט או סטודנטית ללשכת היועץ המשפטי

Gov.il - ישראל
פה. כושר ארגון. יחסי אנוש טובים. יכולת עבודה בצוות... אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני...

דרוש סטודנט או סטודנטית לאגף תכנון, תקצוב ובקרה במשרד לביטחו...

Gov.il - ישראל
ובעל-פה. כושר ארגון יחסי אנוש טובים יכולת עבודה בצוות... אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני...

לתכנית "עיר ללא אלימות" במשרד לביטחון הפנים דרוש סטודנט או ס...

Gov.il - ישראל
לפחות. דרישות רצויות יחסי אנוש טובים חריצות יוזמה... אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני...

סטודנט או סטודנטית למחלקת חשבונאות ודיווח

Gov.il - ישראל
פה. כושר ארגון. יחסי אנוש טובים. יכולת עבודה בצוות... אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני...

סטודנט או סטודנטית לאגף מצילה

Gov.il - ישראל
פה. כושר ארגון. יחסי אנוש טובים. יכולת עבודה בצוות... אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני...

דרוש סטודנט ללשכת רישוי כלי ירייה בעפולה

Gov.il - ישראל
ביטחוניות. קורות חיים בצירוף אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני: cv@mops.gov.il. רק פניות...

דרוש סטודנט ללשכת רישוי כלי ירייה בחיפה

Gov.il - ישראל
ביטחוניות. קורות חיים בצירוף אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני: cv@mops.gov.il. רק פניות...

דרוש סטודנט ללשכת רישוי כלי ירייה בתל-אביב

Gov.il - ישראל
ביטחוניות. קורות חיים בצירוף אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני: cv@mops.gov.il. רק פניות...

דרוש סטודנט ללשכת רישוי כלי ירייה בירושלים

Gov.il - ישראל
ביטחוניות. קורות חיים בצירוף אישורי השכלה והעסקה רלוונטיים יש להעביר לידי משאבי אנוש של המשרד לביטחון הפנים לכתובת הדואר האלקטרוני: cv@mops.gov.il. רק פניות...