המיקום אזור תעשייה תפן, מחוז הצפון לא נמצא.

הצעות חיפוש:

  • יש לוודא ששם העיר מאויית נכון
  • החלפת קיצור במילה המלאה