משרות רכב/ תחבורה

תפקידי רכב/ תחבורה מובילים:

משרות מכונאי אחזקה

בחירת מחוז

משרות נהג חלוקה

בחירת מחוז

משרות נהג עד 15 טון

בחירת מחוז

משרות מכונאי רכב

בחירת מחוז

משרות נהג מעל 15 טון

בחירת מחוז

משרות נהגים

בחירת מחוז

משרות נהג ב

בחירת מחוז

משרות נהג משאית

בחירת מחוז