משרות בכירים/ ניהול

תפקידי בכירים/ ניהול מובילים:

משרות מנהל מחלקה

בחירת מחוז

משרות R&D Manager

בחירת מחוז

משרות מנהל שיווק

בחירת מחוז

משרות VP R&D

בחירת מחוז