עמוד 1 מתוך 598 משרות
Gov.il
ישראל
תיאור התפקיד מטלות ותחומי אחריות: עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי...
Gov.il
ישראל
שירות". 3 .בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 ,ובתיאום בין נציבות שירות המדינה... המתמודדים לתפקיד מתוך שירות המדינה: 1 .תקופת ההכשרה...
Gov.il
ישראל
ונתונים נוספים: תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי אופק שירות של שנתיים. יכולת אנליטית - ניתוח נתונים כמותיים... זו כוללת את כל תקופות ההעסקה כסטודנט/ית בשירות המדינה.
Gov.il
ישראל
תיאור התפקיד בדיקת המועמדויות המוגשות למכרזים המנוהלים על ידי אגף בכיר בחינות ומכרזים ובכלל זה עדכון סטטוס המועמדות באמצעות מערכת הגיוס המקוונת. מתן הצעת...
Gov.il
ישראל
מסמכים ותיקים לביעור ולגניזה. עריכת רישומם בהתאם להוראות הממונים ולכללי גנזך המדינה. קליטת המידע המגיע לארגון והזנתו לסריקה והעברתו לגורמים הנוגעים בדבר באמצעות...
Gov.il
ישראל
בנוגע למהלך החקירות ולהגשת כתבי אישום וכן עם גורמים אחרים הפונים לנציבות שירות המדינה בעניינים הקשורים לתחום טיפולו. עזרה בריכוז והפצת מידע (לרבות פסיקה והחלטות...
Gov.il
ישראל
עבודה בצוות ותודעת שירות טובה. שליטה מלאה בתוכנות... זו כוללת את כל תקופות ההעסקה כסטודנט/ית בשירות המדינה. העסקת סטודנט/ית תהיה בין 96-120 שעות בחודש, בהתאם...
Gov.il
ישראל
אנוש, בעדיפות בשירות המדינה- יתרון מוטיבציה גבוהה... השכר המוצע הינו שכר סטודנט בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה העבודה בירושלים עדיפות ליתרת לימודים של למעלה...
Gov.il
ישראל
שלא תעלה על חמש שנים. תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה כסטודנט/ית בשירות המדינה. העסקת סטודנט/ית תהיה בין 96-120 שעות בחודש, בהתאם לצרכי המשרד ותקציבו. עדיפות...
Gov.il
ישראל
C1 גיל: מעל גיל 18 פרטים להגשת קורות חיים ניתן להגיש מועמדות באתר נציבות שירות המדינה הערות מועמד שייבחר לתפקיד יידרש לעבור בהצלחה קורס לוחמי אש בסיסי במשך 4...