משרות משרת אם

מיון לפי: התאמה - תאריך
עמוד 1 מתוך 323 משרות
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
חיפה, מחוז חיפה
תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר. המשרה מיועדת הן...
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
ירושלים, מחוז ירושלים
תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה... גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת נהג/ת משרד ועובד/ת כללי/ת". את הפניות יש לשלוח לא...
Gov.il
ישראל
לתום מועד הפרסום. כמו כן המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המשרה או לפרסמה מחדש אם לא יימצאו מועמדים מתאימים פנייה להנהלת אתר האינטרנט יצירת קשר עם יחידות המשרד...
Gov.il
ישראל
משרה 65.19 - מילוי מקום למשרת מנהלת לשכת מנכ"ל, משרת אמון" קורות חיים ללא ציון מספר ותואר המשרה לא יקבלו... המשרה או לפרסם אותה מחדש אם לא יימצאו מועמדים מתאימים...
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
ירושלים, מחוז ירושלים
תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר. המשרה מיועדת הן...
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
ירושלים, מחוז ירושלים
תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה. 4. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר. 5. המשרה מיועדת...
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
ירושלים, מחוז ירושלים
שירות גבוהה. יכולות הקלדה מהירה. תנאים נוספים: לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר. המשרה מיועדת...
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
תל אביב -יפו, מחוז תל אביב
בהתאם לצרכי העבודה. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13... משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת מזכיר/ה". מועמד/ת אשר...
Gov.il
ישראל
מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה. לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה...
Gov.il
ישראל
עד לתום מועד הפרסום. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המשרה או לפרסמה מחדש אם לא יימצאו מועמדים מתאימים. פנייה להנהלת אתר האינטרנט יצירת קשר עם יחידות המשרד...